Wat

Wat

We trainen en coachen medewerkers in het verder ontwikkelen van hun eigen leiderschap, zodat zij vanuit persoonlijke kracht en vertrouwen het verschil gaan maken voor hun in- en externe klanten. Organisaties zetten onze leiderschapsprogramma’s in voor het ontwikkelen van:

1. Professionals, bijvoorbeeld via hun interne academie

Het programma Leiderschap van Moving Performance is door een aantal bedrijven geselecteerd in het aanbod binnen hun interne academie. In de meeste gevallen wordt het standaard programma ingezet (maatwerk is ook mogelijk) en is iedere medewerker, ongeacht zijn functie of niveau welkom om deel te nemen aan het programma.

2. Young Professionals

Het leiderschapsprogramma van Moving Performance wordt, aangepast aan deze doelgroep, ook gebruikt om veelbelovende starters (maximaal 2 jaar in functie) te helpen hun beïnvloedingskracht te vergroten waardoor ze nog beter uit de verf komen. Vaak krijgen ervaren collega’s van de deelnemers een rol als coach tijdens het programma.

3. Leidinggevenden

De snelheid waarmee de omgeving verandert wordt steeds groter, en er worden alsmaar hogere eisen aan de medewerkers in de organisatie gesteld. Zorgen voor een positief werkklimaat, dat mensen optimaal hun talenten en krachten kunnen benutten en het stimuleren van persoonlijk leiderschap is hierin belangrijk én vraagt veel van leidinggevenden. Moving Performance wordt vaak gevraagd leidinggevenden hierin te ondersteunen.

4. Teams

Hoe kunnen we de klant centraal stellen? Hoe kunnen we beter samenwerken en optimaal gebruik maken van de kwaliteiten en talenten binnen ons team? Hoe kunnen we effectiever en resultaatgerichter werken? Dit zijn vragen waarvoor wij benadert worden. Moving Performance helpt deze teams waarbij leiderschap het uitgangspunt vormt. Veelal wordt hiervoor een programma op maat ontwikkeld.

Benieuwd naar het programma? ... Meer lezen

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Bel of mail ons voor een afspraak.