Programma

Programma

Het leerzame, inspirerende en praktische programma Beïnvloeden vanuit Authentieke Kracht geeft invulling aan de thema’s: beïnvloeden van jezelf, beïnvloeden van gesprekken, beïnvloeden van lastige situaties, beïnvloeden van groepen.

Je krijgt inzicht in je eigen gedrag, het gedrag van anderen en hoe je op een effectieve manier invloed uitoefent in diverse situaties.

Tijdens het programma ligt de nadruk op het oefenen en uitwerken van de theorie en modellen die behandeld worden. Naast de classroom trainingen, waarin we met jouw cases oefenen, gaan we een dag aan de slag met paarden waarbij je heel direct de effecten ervaart van jouw zichtbare en onzichtbare communicatie. En we gaan een dag naar het terrein van Zeeland Buitenland waar je samen met jouw groepsgenoten in de buitenlucht opdrachten gaat uitvoeren om te ervaren welke invloed je uitoefent in samenwerking. Op de terugkomdag fris je de theorie weer op en oefen je praktijkcases met een trainingsactrice.

Met een schat aan inzichten en ervaringen versterk je je eigen beïnvloedingskracht om vol vertrouwen en plezier samen met anderen doelen te realiseren.

Dag 1: Beïnvloeden van jezelf
 • Wat is leiderschap? Wat betekent dat voor het ontwikkelen van jouw persoonlijk leiderschap?
 • Wat beweegt jou en wat beweegt een ander?
 • Hoe maak je effectief gebruik van inzicht in gedrag?
 • Het belang van verbinding met jezelf en jouw werkomgeving. Hoe bereik je daarin een optimum?
 • Wat is jouw levensverhaal?
Dag 2: Leiderschap, samenwerken en communicatie

Op deze dag doe je inzichten op doordat je met paarden werkt.

 • Hoe ontstaat echte verbinding?
 • Wanneer ben je effectief in jouw communicatie?
 • Welke rol neem je in tijdens samenwerken, hoe communiceer en beïnvloed je het team?
 • Hoe toon je initiatief en eigenaarschap?
Dag 3: Beïnvloeden van gesprekken
 • Terugkoppeling van praktijkervaringen; werken aan jouw presentatievaardigheden
 • De kracht van de vraag als basis voor een effectief gesprek
 • Commitment bij de ander creëren voor jouw doel
 • Hoe motiveer je anderen en help je hen in het verbeteren van resultaten?
 • Hoe voer je effectieve evaluatiegesprekken?
Dag 4: Positief beïnvloeden van lastige situaties
 • Terugkoppeling van praktijkervaringen; werken aan jouw presentatievaardigheden
 • Hoe ga je effectief en professioneel om met weerstand en kritiek?
 • Hoe communiceer je helder en duidelijk jouw besluit, jouw grenzen en ‘nee’ zeggen?
 • Proactief gedag; hoe creëer je draagvlak voor initiatieven in jouw organisatie?
 • Welke conflictstijl past bij jouw persoonlijkheid en welke stijlen kan je verder ontwikkelen?
Dag 5: Leiderschap, samenwerken en communicatie

In Ouddorp (Zeeland) ga je samen met de andere deelnemers uit de groep aan de slag met opdrachten in de buitenlucht. Je krijgt inzicht in:

 • Welke rol neem je aan om op een effectieve manier samen met anderen doelen te realiseren?
 • Welke kwaliteiten zet je (on)bewust in?
 • Welke blokkades en valkuilen belemmeren jouw effectiviteit?
 • Op welke wijze beïnvloed je de teamresultaten?
Dag 6: Beïnvloeden van groepen
 • Terugkoppeling van praktijkervaringen; werken aan jouw presentatievaardigheden
 • Effectief gebruik maken van verschillende meningen in een groep
 • Hoe mobiliseer je verschillende zienswijzen in een team om tot meer gedragen besluiten te komen?
 • Hoe leid je een bijeenkomst die effectief is en voor iedereen relevant?
 • Het optimale halen uit groepsdynamieken
 • Welke doelen heb je bereikt met dit programma en hoe houd je het geleerde vast?